Novosti

Više od 8 milijardi eura za ulaganje u rast i radna mjesta

U razdoblju 2014. – 2020. Hrvatskoj je iz europskih strukturnih i financijskih fondova na raspolaganju ukupno 10,423 milijardi eura od čega je 8,397 milijardi eura namijenjeno ulaganju u rast i radna mjesta.

„Ulaganjem sredstava iz EU fondova namjeravamo ostvariti tri strateška cilja: ojačati konkurentnost gospodarstva, smanjiti ukupnu razinu siromaštva u zemlji, postići ravnomjerniji regionalni razvoj i bolje uvjete života građanima“, naglasio je Branko Grčić, potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obraćajući se okupljenima na predstavljanju prijedloga Partnerskog sporazuma i javnim konzultacijama o prijedlogu Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2014.-2020.

Skup je pozdravio i Branko Baričević, voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, a o važnosti određivanja prioriteta za ulaganja i programskim dokumentima govorili su Jakša Puljiz, zamjenik ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, te pomoćnik Matija Derk.

Ovim trećim partnerskim konzultacijama nastavljen je proces savjetovanja sa zainteresiranim partnerima i javnošću, započet u lipnju 2013. godine, u kojem sudjeluju predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprava, privatnog sektora, socijalnih partnera, civilnog društva, te akademske zajednice. Na njihova pitanja su, nakon prezentacija Partnerskog sporazuma i Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, odgovarali Jakša Puljiz i Matija Derk, te Helga Bubanović Devčić, pomoćnica ministra regionalnog razvoja i fondova EU i predstavnici drugih resornih ministarstava.

Partnerski sporazum je krovni plansko-programski dokument kojim naša zemlja, prvi put kao država članica EU, planira ulaganja iz europskih fondova za sedmogodišnje razdoblje 2014.-2020., a čije se usvajanje očekuje nakon završetka pregovaračkog procesa s Europskom komisijom.

Za razdoblje 2014.-2020. godine, Hrvatska priprema dva operativna programa, jedan iz područja konkurentnosti i kohezije za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (indikativna alokacija iznosi 6,881 milijardi eura) i drugi iz područja učinkovitih ljudskih resursa, za korištenje Europskog socijalnog fonda, a njegova ukupna indikativna alokacija je 1,516 milijardi eura.

Više od 3,299 milijardi eura dodijeljeno je u pet prioriteta vezanih za konkurentnost: istraživanje i inovacije,  informacijske i telekomunikacijske tehnologije , za razvoj malih i srednjih poduzeća, niskougljično gospodarstvo, te obrazovanje.

Gotovo 40 posto ukupne alokacije Europskog fonda za regionalni razvoj bit će iskorišteno za podršku malim i srednjim poduzećima, istraživanje i inovacije.

Visoki udio ulaganja, više od 3,351 milijardi eura, Hrvatska će uložiti u zaštitu okoliša, prilagodbu klimatskim promjenama i mrežnu infrastrukturu (promet).

Prvi nacrti operativnih programa poslani su Europskoj komisiji, a službeni prijedlog bit će upućen u zadanom roku za sve zemlje članice – do 22. srpnja.

Ovdje možete pogledati prezentacije:

• Prijedlog Partnerskog sporazuma Republike Hrvatske za korištenje europskih
strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014-2020.

• Predstavljanje prijedloga Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije
za financijsko razdoblje 2014.-2020.

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Back to top button