Novosti

Pozivaju se svi zainteresirani sa područja LAG-a “Laura” na učlanjenje u LAG

Što donosi članstvo u LAG-u?

• učešće u izradi razvojne strategije područja, određivanju ciljeva i aktivnosti,

• informiranje i servisiranje te pomoć oko raznih mikro, malih, srednjih i velikih

projekata koji se kandidiraju na određenim natječajima (prvenstveno za EU fondove),

• sudjelovanje u upravljanju LAG-om i aktiviranju u tijela LAG-a,

• podrške i preporuke projekata od strane LAG-a što donosi bodovnu prednost pri

evaluaciji projekata na određenim natječajima (posebno za fondove EU)

U prilogu se nalazi Pristupnica LAG-a.

Ispunjen i pečatiran obrazac poslati do 28.ožujka na:

• mail: lag.laura2009@gmail.com

• fax: 023/384-549

Back to top button