Novosti

Program ruralnog razvoja – 2014. – 2020.

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju objavila je dokument  koji  predstavlja nelektoriranu verziju koja je upućena na neformalne konzultacije u Opću upravu za poljoprivredu (DG Agri), iz koje će biti proslijeđen u ostale Opće uprave.

Budući je program, sve do slanja na konačno odobrenje, moguće mijenjati, pozivaju se  svi zainteresirani da se jave sa svojim komentarima, prijedlozima ili primjedbe.

Iste će se zaprimati zaključno s 28. veljače na adresi e-pošte eafrd@mps.hr, s naznakom predmeta „KOMENTARI NA PRR“.
Sve konstruktivne prijedloge koji će biti u skladu sa zakonskom regulativom, rado će se razmotriti, a neke sigurno i uvrstiti u konačnu inačicu Programa.

Najnoviju verziju Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. možete preuzeti ovdje PRR_2014_

Back to top button