Novosti

Objavljeni natječaji Europske zaklade za mlade za dodjelu bespovratnih sredstava i Ministarstva socijalne politike i mladih

EYF( Europska zaklada za mlade) dodjeljuje bespovratna sredstva organizacijama i mrežama mladih te drugim nevladinim organizacijama koje rade s mladima, a koje doprinose ostvarivanju ciljeva Vijeća Europe. EYF dodjeljuje bespovratna sredstva organizacijama i mrežama mladih te drugim nevladinim organizacijama koje rade s mladima, a koje podrazumijevaju neke od sljedećih aktivnosti koje podržava Vijeće Europe: 

-edukative, društvene i humanitarne aktivnosti Europskog karaktera
-aktivnosti koje doprinose jačanju mira i suradnje u Europi
-aktivnosti usmjerene umrežavanju mladih u Europi, posebice razmjeni znanja
-aktivnosti usmjerene na pružanje pomoći na području Europe i nerazvijenih zemalja (kulturne, edukativnih ili socijalne usluge)
-istraživanja vezana za mlade.

Više o samom natječaju se može pronaći ovdje.

Ministarstvo socijalne politike i mladih i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta pozivaju udruge koje su programski usmjerene za rad s djecom i/ili mladima da se sukladno ovom Pozivu, prijave za financijsku potporu projektima koji doprinose smanjenju svih pojavnih oblika nasilja nad djecom i mladima i vršnjačkog nasilja.

Udruge sukladno ovom Pozivu, mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja Natječaja:

Prevencija nasilja nad djecom i mladima – nadležno Ministarstvo socijalne politike i mladih

Prevencija vršnjačkog nasilja među djecom i mladima – nadležno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Za svako prioritetno područje natječaja osigurano je po 3.000.000,00 kuna, (ukupno 6.000.000,00 kuna).

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 200.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 45 dana, a završava 31. ožujka 2014.

Više o samom natječaju Ministarstva socijalne politike i mladih možete pronaći ovdje.

Back to top button