Novosti

Milijun i pol eura potpore vinarima u ožujku

Do kraja ožujka Agencija za plaćanja u poljoprivredi raspisat će natječaj za potporu vinarima putem Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2014.-2018. godine.

Maksimalne potpore dosežu do 1,5 mil. eura, a u 2014. se planira financirati više od 100 projekata manje ili veće vrijednosti. Za potpore se mogu prijaviti mala i srednja poduzeća, OPG-i i obrti te zadruge upisane u vinogradarski registar.

Korisniku se može isplatiti predujam do 50 posto, a prijava mora sadržavati poslovni plan i ostalu dokumentaciju.

Ciljevi nacionalnog programa su povećanje konkurentnosti proizvođača kroz restrukturiranje, premještanje i modernizaciju vinogradarskih tehnika, nova ulaganja u infrastrukturu vinarija i tehnološko unapređivanje prerađivačkih kapaciteta te povećanje aktivnosti promocije i prodaje vina na tržištima trećih zemalja.

Izvor: Narodni List http://www.narodni-list.hr/posts/16395005

Back to top button