Novosti

JAVNI POZIV Za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa unapređenja ponude turističkog sektora u 2013. godini „1000 BAZENA za hrvatski turizam“

MINISTARSTVO TURIZMA, MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
I HRTVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE
(u daljnjem tekstu: Davatelji sredstava)
objavljuju
J A V N I P O Z I V
Za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem
Programa unapređenja ponude turističkog sektora
u 2013. godini
„1000 BAZENA za hrvatski turizam“
Više informacija na: http://www.minpo.hr/UserDocsImages/6%20%20Javni%20poziv-%201000%20bazena.pdf
Back to top button