Novosti

PP Vransko jezero na popisu svjetski važnih močvarnih staništa

20 godina nakon uvrštenja prvih hrvatskih područja na popis Ramsarske konvencije, Park prirode ”Vransko jezero” proglašeno je petim Hrvatskim vlažnim područjem od međunarodne važnosti.

Zadovoljavajući 6 od ukupno 9 kriterija ovog najstarijeg međunarodnog sporazuma sklopljenog isključivo radi zaštite ekosustava, od 2. veljače 2013. godine i Park prirode “Vransko jezero” nalazi se na popisu svjetski važnih močvara, kao najveće prirodno, boćato, stalno vodeno tijelo u Hrvatskoj, od iznimne važnosti za brojne ugrožene i u Europi rijetke vrste ptica. Predstavljajući središte biološke raznolikosti šireg područja regije, ovo, uz Deltu Neretve najveće močvarno područje istočne obale Jadranskog mora, svoju međunarodnu važnost zahvaljuje specifičnom geografskom i klimatskom položaju koji podržava važna i rijetka staništa, muljevite obale, poplavne livade i nepregledne tršćake, kao i najveću površinu otvorene vode, važno stanište za zimovanje ptica.

Vrijednost tek malenog ostatka nekad ogromnog prostranstva Vranskog blata – poplavnog područja obraslog visokom trskom, prepoznata je još 1983. godine kada je sjeverozapadni dio proglašen Ornitološkim rezervatom, a cijelo Vransko jezero proglašeno Europski važnim područjem za ptice. Svoj dom, tijekom barem jednog dijela životnog ciklusa, na Vranskom je jezeru pronašlo 60% ukupne faune ptica Hrvatske, njih 255 različitih vrsta. U bogatstvu biološke raznolikosti, koja u Hrvatskoj još uvijek ukazuje na očuvanost i kvalitetu prirodnog okoliša, kriju se i podaci o njihovoj sve većoj ugroženosti, čak 136 vrsta ptica ugroženo je na globalnoj, europskoj ili nacionalnoj razini, dok je za pojedine vrste, čaplju dangubu i malog vranca ovo područje jedino preostalo gnjezdilište u Hrvatskoj.

Izvor: PP Vransko jezero

Back to top button