Novosti

Natječaj “Mogućnost zapošljavanja u institucijama EU-a”

Približavanjem Republike Hrvatske članstvu u Europskoj uniji sve aktualnije postaje pitanje zapošljavanja hrvatskih državljana u institucijama EU-a. Dokaz tome je i prvi natječaj za državljane RH za radna mjesta vezana uglavnom za poslove pismenog i usmenog prevođenja te pravne redakture tekstova koji je objavljen u lipnju 2012., dok je 13. rujna 2012. predviđena objava natječaja za službenička mjesta u europskim institucijama.

Slijedom navedenog, Županijski savjet za europske integracije Zadarske županije, u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova te IMPACT centrom za međusektorsku suradnju pozivaju Vas na kraće informativno predavanje “Mogućnost zapošljavanja u institucijama EU-a” koje će održati g. David Bearfield, direktor Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO) u srijedu 05. rujna 2012. g. u 12.00 sati u IMPACT centru za međusektorsku suradnju (Put stanova b.b.)

Napomena: Predavanje će biti na engleskom jeziku.

Back to top button