Novosti

Održan 2. sastanak o izradi razvojne strategije LAG Laure

U gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru održan je 30. svibnja 2012. u 9:30 sati drugi sastanak LAG Laure i konzultantice UNDP-a Renate Šeparić Petak.

U prvom dijelu sastanka Ivana Leginja, voditeljica područnog ureda UNDP-a, govorila je o dobroj praksi i djelovanju LAG-a i njegovoj ulozi u ruralnom razvoju, dok je u drugom djelu konzultantica Renata Šeparić Petak predstavila opću SWOT analizu LAG  područja te strateške ciljeve LAG Laure koji su ključni korak razvojne strategije u pripremi akreditacije LAG-a.

Predstavljen je mali vodič za SWOT analizu. Cilj svake SWOT analize je prepoznavanje ključnih unutarnjih i vanjskih čimbenika koji su važni u ostvarenju cilja. U detaljnjoj SWOT analizi predstavljene su snage i prilike koje nam pomažu da postignemo cilj, te slabosti i prijetnje koje nam mogu naštetiti tj. odmoći pri postizanju ciljeva.

Navedeni su razvojni problemi na području LAG-a kao što su:

–          neadekvatno zbrinjavanje otpada i otpadnih voda, prerada otpada

–          slaba komunalna infrastruktura – opksrba vodom, navodnjavanje poljoprivrednih zemljišta, prometna povezanost (vlak, trajekt)

–          neadekvatna stručnost stanovnika LAG-a

–          nedostatak inicijative koja proizlazi iz svijesti ljudi koji vide priliku

–          sporost  administracije, nesređene zemljišne knjige, nelegalna gradnja

–          nedovoljna proizvodnja

–          smanjen broj s dodanom vrijednosti (npr. prerada krumpira u čips, prerada suhog voća..)

–          neorganizirani otkup poljoprivredne proizvodnje

–          nizak socijalni kapital (povezivanja)

Predstavljene su i snage i slabosti na temelju SWOT analize:

Navedene snage obuhvaćaju geostrateški položaj, ekološki zdrava priroda, ugodna mediteranska klima, tradicija u turizmu, gostoljubivost domaćina, najveća ekološka proizvodnja u Nadinu, dobra cestovna infrastruktura, jaka marikultura, visokoškolstvo, kulturna baština (Parkovi Prirode), prirodna bogatstva (kamen Benkovac, šume, stočni fond, izvori pitke vode, raspoloživost poljoprivrednih površina, bogatstvo flore i faune….)

Slabosti upozoravaju na nepoznavanje sustava, neusklađenost kvalitete i cijene, slabo iskorišteni fondovi, nedostatak marketinških aktivnosti, nedostatak preradbenih kapaciteta, slaba energetska efikasnost, siva ekonomija, socijalna infrastruktura, nedostatak hostel.

 

Back to top button