Novosti

Pravilnik o provedbi Mjere 202 – “Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja” unutar IPARD programa

Pravilnikom o provedbi Mjere 202 – »Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja« unutar IPARD programa (u daljnjem tekstu: Pravilnik) se utvrđuju način i uvjeti vezani uz provedbu Mjere 202 – »Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja« (u daljnjem tekstu: Mjera LEADER) unutar IPARD programa, a kojom se sufinanciraju aktivnosti iz Podmjere 1 »Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG područja« (u daljnjem tekstu: Podmjera 1) i Podmjere 2 »Provedba lokalnih razvojnih strategija« (u daljnjem tekstu: Podmjera 2).

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_53_1337.html

Back to top button