Novosti

IPA prekogranični program Hrvatska – Bosna i Hercegovina

Dana 08. lipnja je završena edukacija na temu prekograničnog programa IPA HR-BIH. Osnovni cilj ove edukacije je bio upoznati prekogranične sudionike, potencijalne partnere na budućim projektima o načinu prijave za prekogranične projekte, s osobitim naglaskom na prekogranične projekte s Bosnom i Hercegovinom.

Edukacija je bila organizirana u tri bloka od po dva dana, između svakog bloka bilo je mjesec dana tijekom kojih su polaznici trebati ispunjavati zadatke u dogovoru s voditeljima edukacije.

I blok edukacije –   19. i 20. travnja

II blok edukacije –  11. i 12. svibnja

III blok edukacije – 07. i 08. lipnja

Ukupan broj polaznika je bio 25, od čega 13 sa bosanske i 12 sa hrvatske strane.

Cilj edukacije je bio sudionike iz obje zemlje uputiti u osnove projektnog ciklusa, a namijenjena je  praktičarima iz sva tri sektora – javnom, civilnom i privatnom.

Edukacija je imala za cilj:

  • Uvesti upravljanje projektnim ciklusom i logičku matricu kao temeljne alate u kreiranju projekta, odnosno za pripremu projektnog prijedloga,
  • Upoznati sudionike s osnovnim elementima pri definiranju problema i potreba, ciljeva, očekivanih rezultata i aktivnosti kao i s metodologijom provedbe i održivom upravljanju projekata koje financira Europska unija,
  • Upoznati sudionike s pripremom projektnog proračuna,
  • Osigurati pomoć u izradi projektnih prekograničnih projekata.

Predstavnik LAG-a Laura, Ivan Čupić je sudjelovao na sva 3 bloka edukacije.


Back to top button