Novosti

LAG LAURA član Partnerskog vijeća za izradu Županijske razvojne strategije Zadarske županije

Dana 27. rujna 2010. godine u Velikoj vijećnici Zadarske županije održan je 1. sastanak Županijskog Partnerskog vijeća Zadarske županije.

Partnersko vijeće je sastavljeno od predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora te će imati savjetodavnu ulogu u izradi i provedbi Županijske razvojne strategije kao planskog dokumenta politike regionalnog razvoja kojima se određuju strateški ciljevi i prioriteti održivog društveno-gospodarskog razvoja Zadarske županije.

Županijska razvojna strategija, temeljni razvojni dokument u kojem će biti definirana vizija, strateški ciljevi, prioriteti i mjere za postizanje ciljeva, trebala bi sukladno Zakonu o regionalnom razvoju donesenom u prosincu prošle godine, biti izrađena do kraja 2010. godine.

Župan Zadarske županije Stipe Zrilić istaknuo je važnost izrade Županijske razvojne strategije kao temeljnog strateškog razvojnog dokumenta koji će biti osnova za kandidiranje projekata na bilo koji izvor financiranja iz državnog proračuna, predpristupnih fondova, kao i strukturnih fondova i kohezijskog fonda nakon ulaska RH u Europsku uniju. Županija je ključni nositelj razvoja na regionalnoj i nižoj razini, a Razvojna agencija Zadarske županije koordinira aktivnosti i vodi bazu podataka o razvojnim projektima.
Pročelnik Upravnog odjela za razvoj i europske procese Davor Lonić dao je kratki pregled procesa planiranja razvoja od 2003. godine do 2010. i novu ulogu Partnerskog vijeća. Direktorica Razvojne agencije Zadarske županije Sanja Peričić je prezentirala metodologiju i dinamiku izrade Županijske razvojne strategije. Na sastanku je imenovano 5 stručnih radnih grupa za izradu Županijske razvojne strategije.

– Partnerski pristup je temeljni pristup za uspješnu izradu strateškog dokumenta, a podrazumijeva partnerski odnos javnog, civilnog i privatnog sektora, kazao je zadarski župan i predsjednik Partnerskog vijeća Stipe Zrilić izrazivši zadovoljstvo dobrim odazivom sjednici.

Zamjenica direktorice Razvojne agencije Zadarske županije Vedrana Kevrić je prezentirala nacrt osnovne analize stanja Zadarske županije kao sastavnog dijela Županijske razvojne strategije. Na sastanku je usvojen i Pravilnik o radu partnerskog vijeća. Na sastanku je prezentirano devet projektnih prijedloga za dodjelu bespovratne pomoći za poslovnu i turističku infrastrukturu u okviru natječaja IPA III C.

Back to top button