Novosti

OBJAVLJEN 2. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 8 “ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI ŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA”

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 96/17) Lokalna akcijska grupa „Laura“  objavljuje 21. studenog 2018. godine, Natječaj za provedbu Mjere 8 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga“.

Lokalna akcijska grupa „Laura“ objavila je Natječaj za provedbu Mjere 8 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji „Laura“ za razdoblje 2014.-2020. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 2.768.426,68 kuna gdje najniža vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost projekta i javne potpore iznosi 100.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore iznosi:

a) Do 80% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava VII. I VIII. skupinu (Biograd na Moru i Tkon)

b) Do 90% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava V. i VI. skupinu (Pašman, Sukošan, Sveti Filip i Jakov, Pakoštane, Bibinje i Škabrnja)

c) Do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava I., II., III. i IV. skupinu (Galovac, Polača, Benkovac, Stankovci i Lišane Ostrovičke)

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

a)  jedinica lokalne samouprave

b)  trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

c)  javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola

d) udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)

e) vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo.

Potencijalni prijavitelji mogu zaključno do 21. veljače 2019. godine postavljati pitanja za navedeni Natječaj na e-poštu lag.laura2009@gmail.com te će pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAG-a „Laura“ www.lag-laura.hr.

Stručna služba LAG-a održati će informativnu radionicu za sve potencijalne prijavitelje, koja će se održati:

 • 11. prosinca 2018. godine (utorak) u Biogradu na Moru u prostorijama Gradske vijećnice (Trg kralja Tomislava 5) s početkom u 12:00 sati

Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru 8. traje od 21. prosinca 2018. godine do 21. veljače 2019. godine.

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

TEKST NATJEČAJA:

OBRASCI:

 1. Obrazac A. Prijavni obrazac
 2. Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore

PRILOZI:

 1. Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta
 2. Prilog II – Lista prihvatljivih troškova
 3. Prilog III – Opis projekta
 4. Prilog III- dio – Izračun diskontnog neto prihoda
 5. Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave
 6. Prilog V – Uputa MZOIE
 7. Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza
 8. Prilog VII – Izjava nositelja projekta o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi
 9. Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti JLS
 10. Prilog IX – Kriteriji odabira
Back to top button