Novosti

Potpora temeljem Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače koji imaju štetu u 2023. godini prijavljenu u Registru šteta od prirodnih nepogoda na prinosu poljoprivrednih kultura da je Vlada Republike Hrvatske donijela Program potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini.

Potpora iz ovoga Programa dodjeljuje se korisnicima koji ispunjavaju uvjete Programa u iznosu najviše 50% od ukupno prijavljene štete od prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini u Registru šteta od prirodnih nepogoda za svakog pojedinog korisnika.

U 2023. godini izvršit će se isplata avansa sredstva potpore u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 eura korisnicima potpore kojima je šteta prirodnih nepogoda u 2023. godini prijavljena u Registru šteta od prirodnih nepogoda zaključno s 31. kolovoza 2023. godine. Na preostali iznos potpore korisnici potpore ostvarit će pravo u 2024. godini, po provedenoj konačnoj obradi podataka o prijavljenim štetama od prirodnih nepogoda u 2023. godini iz Registra šteta od prirodnih nepogoda.

Najmanji pojedinačni iznos potpore iz Programa po korisniku iznosi 50,00 eura, a najveći 10.000,00 eura.

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe komisije (EU) br. 2022/2472, koja se bave biljnom proizvodnjom.

Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

b) imati štetu od prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini prijavljenu u Registru šteta od prirodnih nepogoda na prinosu poljoprivrednih kultura

c) nemaju osiguran usjev od prirodne nepogode za koju su prijavili štetu od prirodne nepogode u Registru šteta od prirodnih nepogoda.

Korisnici mjere 17. Programa ruralnog razvoja – Osiguranje usjeva, životinja i biljaka – ako su osigurani od posljedica prirodnih nepogoda iz ovog Programa za kulturu za koju su prijavili štetu u Registru šteta od prirodnih nepogoda nisu prihvatljivi za potporu u okviru ovog Programa.

Provedba ovoga Programa propisana je Pravilnikom o provedbi programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini (NN 98/2023), a provodi ga Ministarstvo poljoprivrede.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provodit će isplatu potpore na račune korisnika na temelju Odluke o isplati sredstva Ministarstva poljoprivrede. Više o potpori možete pronaći OVDJE.

Izvor: https://www.apprrr.hr/potpora-temeljem-programa-potpore-poljoprivrednim-proizvodacima-za-ublazavanje-posljedica-prirodnih-nepogoda-nastalih-u-2023-godini/

Back to top button