Novosti

Rezultati 5. LAG natječaja za provedbu Mjere 8 “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga”

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe Laura donio je Odluke o odabiru projekata pristiglih na 5. LAG natječaj za provedbu Mjere 8 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga“, referentna oznaka: 5874100.

Natječaj je objavljen 17. siječnja 2022. godine na web stranici LAG-a Laura, a rok za podnošenje prijava je trajao od 18. veljače 2022. godine do 06. svibnja 2022. godine. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom LAG natječaju iznosila su 4.383.299,44 kn.

Na natječaj je pristiglo ukupno 13 projektnih prijava, a nakon administrativne kontrole odabrano je 8 projekata.

Rang lista odobrenih projekata može se pregledati na poveznici.

Back to top button