Novosti

Otvoreno podnošenje zahtjeva putem AGRONET-a za potporu iz Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza od 6. ožujka do 15. svibnja 2023.

Obavještavaju se svi zainteresirani podnositelji da je od dana 6. ožujka 2023. godine otvoreno podnošenje zahtjeva za Potporu za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za 2023. godinu iz Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Zahtjevi za potporu podnose se putem AGRONET zaštićene aplikacije Agencije za plaćanja do 15. svibnja 2023. godine.

Nakon podnošenja zahtjeva za potporu putem AGRONET-a, isti je potrebno ispisati, ovjeriti potpisom i dostaviti nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja.

Za potporu su prihvatljiva ženska grla koja:

– sudjeluju u provedbi uzgojnog programa određene pasmine (što se dokazuje na način da su grla upisana u pasminske matične knjige)

– su starija od 12 mjeseci na dan 30. rujna 2023. godine ili imaju evidentirano janjenje/jarenje do 30. rujna 2023. godine

– su nazočna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. listopada 2023. godine

– su prisutna na gospodarstvu, u razdoblju od 1. listopada 2022. godine do 30. rujna 2023. godine, imaju evidentirano prosječno najmanje 0,8 janjenja odnosno jarenja po jednom prihvatljivom grlu.

Od ukupnog broja prihvatljivih grla mliječnih i kombiniranih pasmina ovaca i koza, na dan 30. rujna 2023. godine, mora biti najmanje 70% grla po korisniku koja sudjeluju u kontroli mliječnosti koju provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

Za potporu su prihvatljiva muška grla, odnosno uzgojno valjani ovnovi i jarčevi koji:

– su testirani i pozitivno ocijenjeni na vlastiti rast i razvoj

– sudjeluju u provedbi uzgojnog programa određene pasmine, a što se dokazuje na način da su grla upisana u pasminske matične knjige

– su nazočni na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. listopada 2023. godine.

Jedinični iznos potpore po grlu utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla za potporu i predviđenih proračunskih sredstava, a ne može biti veći od 17,25 EUR (130,00 HRK) po prihvatljivom grlu.

Detalje o potpori pogledajte ovdje.

Izvor: https://www.apprrr.hr/otvoreno-podnosenje-zahtjeva-putem-agronet-a-za-potporu-iz-programa-potpore-za-unaprjedenje-uzgoja-ovaca-i-koza-od-6-ozujka-do-15-svibnja-2023/

Back to top button