Novosti

Obavijest za korisnike Mjere 4 i tipa operacije 6.4.1 iz Programa ruralnog razvoja

Vezano uz Obavijest za korisnike za uvođenje eura, obavještavamo korisnike Mjere 4 Programa ruralnog razvoja i tipa operacije 6.4.1. koji su u obvezi prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu u AGRONET-u popunjavati Tablicu troškova i izračuna potpore (TTIP), da zbog promjene valute istu nije potrebno popunjavati.

Umjesto Tablice troškova i izračuna potpore korisnici trebaju preuzeti Pomoćnu tablicu za preračun valute_ZZI, ispuniti ju podacima o troškovima za koje se podnosi Zahtjev za isplatu te ju učitati na za to predviđeno mjesto u Zahtjevu za isplatu.

Obavijest se odnosi na korisnike kojima je prilog zadnjeg izdanog akta (Ugovora o financiranju ili Odluke o isplati rate) Tablica troškova i izračuna potpore izražena samo u kunama.

Izvor: https://www.apprrr.hr/obavijest-za-korisnike-mjere-4-programa-ruralnog-razvoja-i-tipa-operacije-6-4-1/

Back to top button