Novosti

U iznosu od 7,2 milijuna litara poljoprivrednicima odobreno dodatno pravo na potrošnju plavog dizela

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obračunala je dodatno pravo na potrošnju plavog dizela za ukupno 40.326 poljoprivrednika u iznosu od  7,2 milijuna litara. Dodatno pravo ostvaruje se samo za pozitivnu razliku u broju hektara poljoprivrednih površina, u broju mliječnih krava, krava dojilja, rasplodnih krmača, koza i ovaca te izvornih pasmina domaćih životinja za koje je podnesen zahtjev za izravnu potporu u tekućoj godini u odnosu na stanje na podnesenom zahtjevu iz prethodne godine ili ako je u tekućoj godini prvi put podnesen zahtjev za izravnu potporu po poljoprivrednoj površini ili za stoku. Primjerice, ako je poljoprivrednik obrađivao 10 ha tijekom 2021. godine, a u 2022. godini obrađuje 15 ha i za tu površinu ima podnesen Jedinstveni zahtjev, ostvario je dodatno pravo na potrošnju plavog dizela za 5 ha.

Pravo na potrošnju plavog dizela ostvaruju poljoprivrednici registrirani u Upisnik poljoprivrednika, koji su u prethodnoj ili tekućoj godini podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu. Poljoprivrednici mogu ostvariti pravo na potrošnju plavog dizela temeljem prijavljenih površina poljoprivrednog zemljišta i grla stoke.

Nove količine plavog dizela po podnesenom Jedinstvenom zahtjevu u 2022. godini, a za potrošnju u 2023. godini, poljoprivrednici mogu očekivati do 15. siječnja 2023. godine. Pozivom na broj telefona 01/ 612 88 77 poljoprivrednici mogu provjeriti trenutno stanje odobrenog plavog dizela za svoje gospodarstvo.

Izvor: https://www.apprrr.hr/u-iznosu-od-72-milijuna-litara-poljoprivrednicima-odobreno-dodatno-pravo-na-potrosnju-plavog-dizela/

Back to top button