Novosti

Objavljene inicijalne rang liste za 4. natječaj iz tipa operacije 8.5.1 i za 3. natječaj iz tipa operacije 8.6.1

Agencija za plaćanja objavljuje inicijalne rang liste za 4. natječaj iz tipa operacije 8.5.1 »Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura« i za 3. natječaj iz tipa operacije 8.6.1 »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima«.

Inicijalne rang liste za navedene natječaje možete pogledati ovdje.

Napominjemo da inicijalne rang liste objavljujemo isključivo radi informiranja javnosti i korisnika te da one ni na koji način ne određuju konačan redoslijed zahtjeva za potporu korisnika, s obzirom na to da u postupku administrativne kontrole može doći do umanjenja deklariranog broja bodova ili odbijanja zahtjeva za potporu, što rezultira pomicanjem redoslijeda zahtjeva za potporu korisnika na rang listi tako da se zahtjevi za potporu korisnika koji su trenutno ispod crte mogu pojaviti iznad i obratno.

Sukladno Natječaju za provedbu tipa operacije 8.5.1 »Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura«, ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi: 45.000.000,00 HRK.

Sukladno Natječaju za provedbu tipa operacije 8.6.1 »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima« ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi: 100.000.000,00 HRK.

Administrativna kontrola zahtjeva za potporu provodi se prema redoslijedu na inicijalnoj rang listi te koristimo ovu prigodu zamoliti sve korisnike za strpljenje s obzirom na potrebno vrijeme za kontrolu zahtjeva za potporu. Nakon provedene administrativne kontrole zahtjeva za potporu koji se nalaze iznad praga dostatnih sredstava potpore, završetka postupka odlučivanja o žalbama i prihvaćanja izdanih akata te nakon sklapanja svih ugovora o financiranju s korisnicima čiji se zahtjevi za potporu nalaze iznad praga dostatnih sredstava javne potpore, kreira se konačna rang lista koju Agencija za plaćanja objavljuje na ovim mrežnim stranicama.

Izvor: https://www.apprrr.hr/objavljene-inicijalne-rang-liste-za-4-natjecaj-iz-tipa-operacije-8-5-1-i-za-3-natjecaj-iz-tipa-operacije-8-6-1/

Back to top button