Novosti

Važna napomena korisnicima M17

Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu potpore korisnici Agenciji za plaćanja u AGRONET učitavaju uz ostalu dokumentaciju i Policu osiguranja uz koju treba učitati i ispunjenu i potpisanu Izjavu korisnika o načinu utvrđivanja vrijednosti poljoprivredne proizvodnje osigurane na polici osiguranja za koju se traži sufinanciranje iz mjere M17 uz pripadajuću dokumentaciju.

Sukladno uvjetima Natječaja:

1. Polica osiguranja u originalu ili preslici

Polica osiguranja mora biti potpisana i ovjerena od strane osiguravatelja i korisnika, te osim općih uvjeta trebaju biti jasno naznačeni sljedeći podaci:

h) ugovorena prosječna vrijednost poljoprivredne proizvodnje prema točki 3. ovoga Natječaja. Izračun vrijednosti poljoprivredne proizvodnje potkrijepiti dokumentacijom iz točke 3.1., odnosno ukoliko isto nije primjenjivo dostaviti dokumentaciju iz točke 3.2. ovog Natječaja, a u kojoj je jasno navedeno temeljem čega je vrijednost poljoprivredne proizvodnje iskazana na polici.

  1. VRIJEDNOST POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

(1) Prosječna vrijednost poljoprivredne proizvodnje utvrđuje se prema vrijednostima zabilježenim u knjigovodstvenim izvještajima korisnika u trogodišnjem razdoblju koje prethodi godini osiguranja ili kao prosječna vrijednost trogodišnje proizvodnje u proteklom petogodišnjom razdoblju, ne uzimajući u obzir najveću i najmanju vrijednost.

(2) Ako korisnik ne može dokazati prosječnu vrijednost poljoprivredne proizvodnje, ista se može utvrditi prema važećim vrijednostima prosječne proizvodnje koje se koriste u verifikaciji šteta prema propisima kojima se uređuje područje procjene šteta od prirodnih nepogoda ili vrijednostima navedenim u drugim relevantnim registrima ili evidencijama što ih vodi Ministarstvo ili ustanove u poljoprivredi.

(3) Dokumentacija iz stavaka (1) i (2) ove točke je sastavni dio zahtjeva za isplatu potpore.

Svim korisnicima koji nisu učitali ovu izjavu i prateću dokumentaciju bit će poslan zahtjev za dopunu/obrazloženje sukladno odredbama Natječaja.

IZJAVA KORISNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE OSIGURANE NA POLICI OSIGURANJA ZA KOJU SE TRAŽI SUFINANCIRANJE IZ MJERE 17 

Izvor: https://www.apprrr.hr/vazna-napomena-korisnicima-m17/

Back to top button