Novosti

Objavljene inicijalne rang liste za 15. i 16. natječaj iz tipa operacije 4.1.1 te 9. natječaj iz tipa operacije 4.1.2

Zbog velike zainteresiranosti korisnika, Agencija za plaćanja objavljuje inicijalne rang liste za:

Petnaesti natječaj iz tipa operacije 4.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

Sukladno Natječaju, ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 150.000.000,00 HRK od čega:

90.000.000,00 HRK za male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 15.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)

60.000.000,00 HRK za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO)

Deveti natječaj iz tipa operacije 4.1.2 “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”

Sukladno Natječaju, ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 30.000.000,00 HRK.

Šesnaesti natječaj iz tipa operacije 4.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice

Sukladno Natječaju, ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 250.000.000,00 HRK od čega:

150.000.000,00 HRK za male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 15.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)

100.000.000,00HRK za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO)

Napominjemo da inicijalne-rang liste objavljujemo isključivo radi informiranja javnosti i korisnika te da one ni na koji način ne određuju konačan redoslijed zahtjeva za potporu korisnika, s obzirom na to da u postupku administrativne kontrole može doći do umanjenja deklariranog broja bodova ili odbijanja zahtjeva za potporu, što rezultira pomicanjem redoslijeda zahtjeva za potporu korisnika na rang listi tako da se zahtjevi za potporu korisnika koji su trenutno ispod crte mogu pojaviti iznad i obratno.

Nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu, a na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore i traženog broja bodova u skladu s kriterijima odabira, formirane su inicijalne rang-liste zahtjeva za potporu, uzimajući u obzir da su u Natječajima sa više razreda veličine, inicijalne rang-liste zahtjeva za potporu formirane po svakom razredu veličine koji je definiran Natječajem.

Koristimo ovu prigodu zamoliti sve korisnike za strpljenje s obzirom na potrebno vrijeme za kontrolu zahtjeva za potporu. Nakon provedene administrativne kontrole zahtjeva za potporu koji se nalaze iznad praga dostatnih sredstava potpore, završetka postupka odlučivanja o žalbama i prihvaćanja izdanih akata te nakon sklapanja svih ugovora o financiranju s korisnicima čiji se zahtjevi za potporu nalaze iznad praga dostatnih sredstava javne potpore, kreira se konačna rang-lista koju Agencija za plaćanja objavljuje na ovim mrežnim stranicama.

Inicijalne rang-liste 15. i 16. Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 po svakom razredu veličine te inicijalnu rang-listu 9. Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.2 možete pogledati ovdje.

Izvor: https://www.apprrr.hr/objavljene-inicijalne-rang-liste-za-15-i-16-natjecaj-iz-tipa-operacije-4-1-1-te-9-natjecaj-iz-tipa-operacije-4-1-2/

Back to top button