Novosti

Produljenje roka za podnošenje zahtjeva za Potporu za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi i Potporu za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za 2022. godinu

Obavještavamo korisnike da je u Narodnim novinama broj 53/2022 objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu, kojim se rok za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva produžava do 1. lipnja 2022. godine.

Sukladno toj izmjeni, rok za podnošenje zahtjeva za 2022. godinu za Potporu za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi iz Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine i Potporu za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza iz Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine se pomiče na 1. lipnja 2022. godine.

Izvor: https://www.apprrr.hr/produljenje-roka-za-podnosenje-zahtjeva-za-potporu-za-unaprjedenje-uzgoja-izvornih-pasmina-peradi-i-potporu-za-unaprjedenje-uzgoja-ovaca-i-koza-za-2022-godinu/

Back to top button