Novosti

Objavljena inicijalna rang lista za 3. natječaj iz tipa operacije 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Agencija za plaćanja objavljuje inicijalnu rang listu za Treći natječaj iz tipa operacije 8.6.2 »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva«

Inicijalnu rang listu 3. Natječaja za provedbu tipa operacije 8.6.2 možete pogledati ovdje.

Napominjemo da inicijalnu rang listu objavljujemo isključivo radi informiranja javnosti i korisnika te da ona ni na koji način ne određuju konačan redoslijed zahtjeva za potporu korisnika, s obzirom na to da u postupku administrativne kontrole može doći do umanjenja deklariranog broja bodova ili odbijanja zahtjeva za potporu, što rezultira pomicanjem redoslijeda zahtjeva za potporu korisnika na rang listi tako da se zahtjevi za potporu korisnika koji su trenutno ispod crte mogu pojaviti iznad i obratno.

Sukladno Natječaju, ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi:

– 147.000.000,00 HRK

Nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu, a na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore i traženog broja bodova u skladu s kriterijima odabira, formirana je inicijalna rang-lista zahtjeva za potporu u Natječaju.

Administrativna kontrola zahtjeva za potporu je započela te koristimo ovu prigodu zamoliti sve korisnike za strpljenje s obzirom na potrebno vrijeme za kontrolu zahtjeva za potporu. Nakon provedene administrativne kontrole zahtjeva za potporu koji se nalaze iznad praga dostatnih sredstava potpore, završetka postupka odlučivanja o žalbama i prihvaćanja izdanih akata te nakon sklapanja svih ugovora o financiranju s korisnicima čiji se zahtjevi za potporu nalaze iznad praga dostatnih sredstava javne potpore, kreira se konačna rang lista koju Agencija za plaćanja objavljuje na ovim mrežnim stranicama.

Izvor: https://www.apprrr.hr/objavljena-inicijalna-rang-lista-za-3-natjecaj-iz-tipa-operacije-8-6-2-modernizacija-tehnologija-strojeva-alata-i-opreme-u-predindustrijskoj-preradi-drva/

Back to top button