Novosti

Podnošenje zahtjeva putem AGRONET-a za potpore iz Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine do 16. svibnja 2022.

Obavještavamo sve zainteresirane korisnike da je dana 7. ožujka 2022. godine otvoreno podnošenje zahtjeva za Potporu za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za 2022. godinu iz Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Zahtjevi za potporu podnose se putem AGRONET zaštićene aplikacije Agencije za plaćanja do 16. svibnja 2022. godine.

Nakon podnošenja zahtjeva za potporu putem AGRONET-a, isti je potrebno ispisati, ovjeriti potpisom i dostaviti nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja.

Za potporu su prihvatljivi uzgojno valjani kljunovi izvornih pasmina peradi kokoši hrvatice i zagorskog purana koji:

  • sudjeluju u provedbi uzgojnog programa za izvorne pasmine peradi, kokoš hrvaticu i zagorskog purana a što se dokazuje upisom u Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede
  • se nalaze na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 15. listopada 2022. godine.

Jedinični iznos potpore po kljunu utvrđuje se temeljem ukupnog broja prihvatljivih kljunova za potporu i visine sredstava predviđenih Programom, pri čemu jedinični iznos potpore ne može biti veći od:

  • 110,00 kuna po prihvatljivom kljunu zagorskog purana
  • 40,00 kuna po prihvatljivom kljunu kokoši hrvatice.

Izvor: https://www.apprrr.hr/podnosenje-zahtjeva-putem-agronet-a-za-potpore-iz-programa-potpore-za-unaprjedenje-uzgoja-izvornih-pasmina-peradi-za-razdoblje-od-2021-do-2023-godine-do-16-svibnja-2022/

Back to top button