Novosti

Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine – rok za prijave do 26. studenog

Obavještavamo zainteresirane korisnike da je dana 2. studenog 2021. godine otvoreno podnošenje zahtjeva za Potporu za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za 2021. godinu iz Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Zahtjevi za potporu podnose se putem AGRONET zaštićene aplikacije Agencije za plaćanja do 26. studenog 2021. godine.

Nakon podnošenja zahtjeva za potporu putem AGRONET-a, isti je potrebno ispisati, ovjeriti potpisom i dostaviti nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja.

Za potporu su prihvatljiva ženska grla koja:

  • sudjeluju u provedbi uzgojnog programa određene pasmine, a što se dokazuje na način da su grla upisana u pasminske matične knjige
  • su starija od 12 mjeseci na dan 30. rujna 2021. godine ili imaju evidentirano janjenje/jarenje do 30. rujna 2021. godine
  • su nazočna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. listopada 2021. godine
  • su prisutna na gospodarstvu, u razdoblju od 1. listopada 2020. godine do 30. rujna 2021. godine, imaju evidentirano prosječno najmanje 0,8 janjenja odnosno jarenja po jednom prihvatljivom grlu.

Od ukupnog broja prihvatljivih grla mliječnih i kombiniranih pasmina ovaca i koza, na dan 30. rujna 2021. godine, mora biti najmanje 70% grla po korisniku koja sudjeluju u kontroli mliječnosti koju provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

Za potporu su prihvatljiva muška grla, odnosno uzgojno valjani ovnovi i jarčevi koji su:

  • testirani i pozitivno ocijenjeni na vlastiti rast i razvoj
  • sudjeluju u provedbi uzgojnog programa određene pasmine, a što se dokazuje na način da su grla upisana u pasminske matične knjige
  • nazočni na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. listopada 2021. godine.

Jedinični iznos potpore po grlu utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla za potporu i predviđenih proračunskih sredstava, a ne može biti veći od 130,00 kn po prihvatljivom grlu.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. odnosno de minimis potpori

Detalje o potpori pogledajte ovdje.

Izvor: https://www.apprrr.hr/program-potpore-za-unaprjedenje-uzgoja-ovaca-i-koza-za-razdoblje-od-2021-do-2023-godine-rok-za-prijave-do-26-studenog/

Back to top button