Novosti

Početak kampanje kontrola na terenu izravne potpore za 2021. godinu

Obavještavaju se svi korisnici izravnih potpora da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela kampanju kontrola na terenu prihvatljivosti jedinstvenih zahtjeva za potporu za 2021. godinu na kontrolnim uzorcima gospodarstava, a sukladno odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu (NN 23/2021; 52/2021; 67/2021, 72/2021).

Podsjećamo kako poljoprivredno gospodarstvo nakon podnošenja jedinstvenog zahtjeva može u bilo kojem trenutku tijekom godine biti predmet kontrole na terenu, koju provodi osoba (kontrolor) ovlaštena od strane Agencije za plaćanja i/ili može biti predmet kontrole daljinskim istraživanjem, koja se provodi interpretacijom satelitskih i zračnih snimaka, sukladno člancima 156. i 157. važećeg Pravilnika i propisanim procedurama Agencije za plaćanja.

U slučaju nesukladnosti utvrđenih tijekom kontrole na terenu ili na temelju zaprimljenih zapisnika/rješenja Državnog inspektorata o provedenom inspekcijskom nadzoru, koje Agencija za plaćanja koristi kao pravovaljane izvještaje o kontroli na terenu nad korisnicima, izvještaji o kontroli na terenu uz popratni dopis korisnicima će biti dostavljeni isključivo elektronički (internetom), putem zaštićene mrežne aplikaciji AGRONETvidljivi u kartici „KNT“.

Danom dostave izvještaja smatra se dan kada je izvještaj o kontroli postavljen na AGRONET, sukladno članku 158. Pravilnika.

Korisnicima skrećemo pozornost da redovito provjeravaju obavijesti koje im stižu na korisničke račune mrežne aplikacije AGRONET.

Izvor: https://www.apprrr.hr/pocetak-kampanje-kontrola-na-terenu-izravne-potpore-za-2021-godinu/

Back to top button