Novosti

Poljoprivrednicima stižu 43 nova ugovora iz Programa ruralnog razvoja za ulaganja od 46 milijuna kuna

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je na adrese 43 poljoprivrednika poslala ugovore o financiranju projekata iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. čija vrijednost prihvatljivih ulaganja doseže gotovo 46 milijuna kuna.

Ukupna vrijednost potpore iznosi 30,5 milijuna kuna, a uključuje osam projekata za tip operacije 4.1.1. u sektoru tovnog govedarstva, jedan projekt za korištenje obnovljivih izvora energije iz tipa operacije 4.2.2. te čak pet iz tipa operacije 4.1.3. Tri ugovora poslana su korisnicima za tip operacije 4.1.2. za zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš te jedan za povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima iz tipa operacije 4.2.1.

Najveći broj ugovora dobit će korisnici koji su se javili na natječaje u okviru Mjere 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, njih osamnaest za potporu ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima u okviru za tip operacije 6.2.1. i sedam za potporu razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva iz tipa operacije 6.3.1.

Ovi ugovori rezultat su predanog rada djelatnika Agencije za plaćanja i odlične suradnje s korisnicima koja kontinuirano traje i tijekom pandemije uzrokovane COVIDOM 19 te je uspješno zaključena ugovorima o financiranju projekata.

Izvor: https://www.apprrr.hr/poljoprivrednicima-stizu-43-nova-ugovora-iz-programa-ruralnog-razvoja-za-ulaganja-od-46-milijuna-kuna/

Back to top button