Novosti

Obavijest za korisnike vezano uz Natječaj za provedbu tipa operacije 4.4.1.”Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša”

Uzimajući u obzir više istovjetnih upita u vezi ulaganja u građenje terasastih parcela i na koje se radove odnosi najviši prihvatljivi iznos potpore izražen oznakom m’, a koji je naveden u Prilogu 3 Natječaja za provedbu za provedbu podmjere 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« – provedba tipa operacije 4.4.1. »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. objavljenog dana 25. lipnja 2020. godine te izmjenama objavljenim 22. srpnja 2020. godine, objavljujemo dodatna pojašnjenja na što se odnosi oznaka m’.

Oznaka m’ odnosi se na metar dužni terasaste parcele. Pri izgradnji terasastih parcela za potporu su prihvatljivi svi građevinski radovi koji su potrebni da bi se izveo metar dužni terase.

U nastavku je detaljan opis radova i troškova koji su ušli u izračun potpore: 

  1. Podizanje terasa na ranije terasiranom zemljištu
PRIPREMNI RADOVI SREDSTVO
Čišćenje raslinja oko urušenog dijela terase, (utovar i odvoz) čovjek, trimer/m. pila, (kamion)
Ručno uklanjanje urušenih dijelova terase (kamen + zemlja) s razvrstavanjem kamena čovjek  
Ručno prikupljanje-vađenje i horizontalni transport (0 – 20 m) dodatnog kamena s parcele čovjek  
ZIDARSKI RADOVI SREDSTVO
Gradnja potpornog suhozida visine 1 m neobrađenim ili minimalno obrađenim kamenom uz zatrpavanje stražnjeg lica zida kamenim nabačajem i jalovinom čovjek  
  1. Podizanje terasa na novoiskrčenom zemljištu
PRIPREMNI RADOVI SREDSTVO
Strojno krčenje – uklanjanje raslinja s korijenom, vađenje većih kamena čovjek, bager
Kombinirano ručno-strojno prikupljanje-vađenje, horizontalni transport (0 -100 m) i razvrstavanje kamena s parcele čovjek, bager  
Strojni iskop plitkog temeljnog rova čovjek, bager
ZIDARSKI RADOVI SREDSTVO
Zidanje potpornog suhozida završnih dimenzija neobrađenim ili minimalno obrađenim kamenom, a stražnje lice se zatrpava kamenim nabačajem čovjek  
ZAVRŠNI RADOVI SREDSTVO
Kombinirano ručno-strojno završno planiranje terena čovjek, bager

Izvor: https://www.apprrr.hr/obavijest-za-korisnike-vezano-uz-natjecaj-za-provedbu-podmjere-4-4-potpora-za-neproduktivna-ulaganja-povezana-s-ostvarenjem-ciljeva-poljoprivrede-okolisa-i-klimatskih-promjena-tip-oper/

Back to top button