Ponedjeljak , 5 prosinac 2022
Na adrese poljoprivrednika poslano novih 130 ugovora vrijednih više od 45 milijuna kuna

Na adrese poljoprivrednika poslano novih 130 ugovora vrijednih više od 45 milijuna kuna

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je na adrese poljoprivrednika diljem Hrvatske poslala 130 novih ugovora za mjere iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., vrijednosti potpore od 45.290.817,31 kuna.

Za operaciju 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava poslan je 71 ugovor u vrijednosti 7,9 milijuna kuna, a svakom poljoprivredniku odobreno je po 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Sredstva u okviru operacije 6.3.1. namijenjena su pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima putem kojih se financira:

  • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
  • gradnja i opremanje prostora,
  • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme te podizanje višegodišnjih nasada, a moguća je i gradnja i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda.

Također, ugovori su poslani i za operacije 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture i 8.6.2.  Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva. Za operaciju 8.5.2. poslana su 22 ugovora vrijedna gotovo 14 milijuna kuna, a korisnici će izgraditi poučne staze, male rekreacijske objekte, vidikovce, skloništa, postaviti informativne ploče, a sve u svrhu javne dobrobiti i rekreacijske vrijednosti šuma.

Poslana su tri ugovora vrijedna 9,4 milijuna kuna za operaciju 8.6.2. za kupnju strojeva, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva, proizvodnju peleta i briketa, opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu proizvoda od drva, itd.

Za operaciju 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru tovnog govedarstva poslana su dva ugovora u vrijednosti od 550 tisuća kuna, a za operaciju 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš tri ugovora vrijedna 2,4 milijuna kuna.

Poslano je i 29 ugovora korisnicima operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu koja se provodi putem lokalnih razvojnih strategija odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije, koja su vrijedna 11,5 milijuna kuna.

Sve navedeno svakako je rezultat predanog rada djelatnika Agencije za plaćanja i odlične suradnje s korisnicima koja je kontinuirano trajala i tijekom pandemije uzrokovane COVIDOM 19 te je uspješno zaključena na najbolji mogući način – potpisanim ugovorima o dodjeli sredstava.

Izvor: https://www.apprrr.hr/na-adrese-poljoprivrednika-poslano-novih-130-ugovora-vrijednih-vise-od-45-milijuna-kuna/