Novosti

Novosti u izdavanju propusnica za OPG-ove

Pitanja, ali i mnoštvo nedoumica bilo je ovih dana oko izdavanja propusnica. Stoga je Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, objavila danas (5. travnja), informaciju o njihovu izdavanju za OPG-ove.

Zahtjev se i dalje podnosi putem linka www.savjetodavna.hr/propusnice

Službenici Ministarstva poljoprivrede zaprimaju ih putem e-maila, telefona ili navedene web forme (linka). Propusnice se i dalje mogu dobiti elektronskim putem (putem elektronske pošte te aplikacija Viber i WhatsApp) ili preuzeti u područnim uredima Ministarstva.

Novosti u izdavanju propusnica su:

  • OPG-i upisani u registar poreznih obveznika (RPO) podnose Zahtjev za Propusnicu putem sustava Ministarstva poljoprivrede.
  • Za samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva uvedena je mogućnost podnošenja Zahtjeva i za jednog člana kućanstva koji mora imati istu adresu prebivališta kao i nositelj. Dakle, samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva mogu podnijeti Zahtjev za nositelja i maksimalno jednog člana kućanstva.
  • Mogućnost podnošenja Zahtjeva za izdavanjem Propusnice za sezonske radnike na poljoprivrednim gospodarstvima. Zahtjev podnosi nositelj OPG-a na kojem rade sezonski radnici. Nositelj OPG-a podnosi Zahtjev za svakog sezonskog radnika pojedinačno. Propusnica za sezonske radnike na OPG-u može se izdati isključivo za potrebe provedbe poljoprivrednih aktivnosti na OPG-u/Sezonski rad na OPG-u.

“Prilikom podnošenja zahtjeva obavezno je navesti razlog zbog kojeg se traži, relacija za koju je nužno potrebna i razdoblje za koje se traži. Propusnica se izdaje na razdoblje koje ne može biti duže od 14 dana. Prilikom podnošenja Zahtjeva za izdavanje Propusnica za OPG, može se podnijeti zahtjev za nositelja OPG-a i maksimalno do 50% članova OPG-a, pojašnjavaju.

Fizičke osobe, pak, koje imaju potrebu za obavljanjem nužnih poljoprivrednih radova izvan svog mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj Zahtjev za Propusnice podnose nadležnom stožeru civilne zaštite. Ovo se odnosi na fizičke osobe koje se bave nekom od poljoprivrednih aktivnosti, a nisu evidentirane niti u jednoj od navedenih evidencija/registara:

  • Upisnik poljoprivrednika (MIBPG),
  • Evidencija posjednika domaćih životinja (IKG) i/ili
  • Evidencija pčelara i pčelinjaka (evidencija Hrvatskog pčelarskog saveza).

Sve izdane Propusnice vrijede do njihovog isteka, a sustav e-građani koristit će se za njihovu provjeru. Poljoprivrednici se mogu za izdavanje obratiti službenicima Ministarstva poljoprivrede po županijama.

Izvor: https://www.agroklub.com/poljoprivredne-vijesti/vazno-novosti-u-izdavanju-propusnica-za-opg-ove/58877/?fbclid=IwAR0BR8biJ1QxXlvUAjppgc3k1CosM549wzOo5RdzkXM4BfIT2pDoHl7p0Iw

Back to top button