Novosti

Sanacija zatvorenih neusklađenih odlagališta neopasnog otpada s ciljem sprječavanja daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje

Predmet ovog Poziva je sanacija zatvorenih neusklađenih odlagališta neopasnog otpada s ciljem sprječavanja daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.
 
Potpora će se dodijeliti : 
a) projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada;
b) projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja su se morala zatvoriti do 31. prosinca 2018. godine
c) projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja će se zatvoriti nakon popunjavanja kapaciteta za odlaganje (za vrijeme trajanja ovog Poziva),
d) projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u županijama u kojima je uspostavljen rad centara za gospodarenje otpadom.
Rok za podnošenje zahtjeva: od 05.09.2019 (od 9:00) do 31.12.2022 ili do iskorištenja raspoloživih sredstava
Raspoloživa sredstva: 250.000.000,00 HRK
Iznos potpore: do 60.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine)
Izvor:  https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=bc555158-7126-4b27-ab4b-95b4c5b72760
Back to top button