Novosti

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu

Ministarstvo za demografiju, mlade i socijalnu politiku poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da sukladno ovom Pozivu za financijsku potporu prijave projekte koji pridonose podizanju kvalitete života mladih

Prioritetna područja Poziva su:
P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici
P.3. Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih
P.4.  Mladi u ruralnim sredinama
P.5. Lokalni i regionalni programi za mlade
Rok za podnošenje zahtjeva: do 30.08.2019
Raspoloživa sredstva: 8.200.000,00 HRK
Iznos potpore: od 30.000,00 HRK do 150.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici:  za prioritetna područja od P.1. do P.4. udruge mladih i za mlade, za prioritetno područje P.5. jedinice lokalne samouprave.
Back to top button