Novosti

”Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala”

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Poziv “Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala”

Izgradnja i/ili opremanje ovih postrojenja uključuje projektiranje, građevinske radove i nadzor radova, opremanje postrojenja za sortiranja, tehničku pomoć za upravljanje projektom te aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Rok za podnošenje zahtjeva: 30.06.2020.
Raspoloživa sredstva: 350.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 1.000.000,00 HRK do 50.000.000,00 HRK
Intezitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine)

 

Back to top button