Novosti

Promidžba na tržištima trećih zemalja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je  natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019–2023.

Rok za podnošenje zahtjeva: 29.03.2019
Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova: 250.000,00 EUR
Intenzitet potpore: do 80% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije uključene u sektor vina, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina
Prihvatljive aktivnosti:  oglašavanje u medijima na tržištima trećih zemalja; odnosi s javnošću, promidžba i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku; promidžba imidža Hrvatske, promotivne prodaje te aktivnosti koje se odnose na odnose s javnošću; izrada i distribucija promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja; sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja te administrativni troškovi i troškovi osoblja
Back to top button