Novosti

Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Zadarske županije za 2019. godinu na poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Rok za podnošenje zahtjeva: 04.03.2019
Raspoloživa sredstva: 110.000,00 HRK
Iznos potpore: od 5.000,00 HRK do 15.000,00 HRK
Prihvatljivi korisnici: Udruge čija je djelatnost usmjerena na zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Back to top button