Srijeda , 5 listopad 2022
Poziv na prezentaciju i edukacije na temu odvajanja otpada povodom otvaranja Reciklažnog dvorišta Biograd na Moru.

Poziv na prezentaciju i edukacije na temu odvajanja otpada povodom otvaranja Reciklažnog dvorišta Biograd na Moru.