Novosti

Podnošenje Zahtjeva za potporu u podmjeri 17.1. “Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljaka” do 31.siječnja!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podsjeća potencijalne korisnike da 31. siječnja 2018. istječe mogućnost za podnošenje Zahtjeva za potporu za podmjeru 17.1. „Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljaka“.

Predmet potpore je biljna i stočarska proizvodnja evidentirana u ARKOD sustavu i sustavu za identifikaciju i registraciju životinja sukladno propisima o veterinarstvu (JRDŽ). Korisnik potpore mora imati važeću policu osiguranja poljoprivredne proizvodnje u razdoblju za koji podnosi Zahtjev za potporu. Polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje od jednog ili više štetnih događaja kao što su: nepovoljne klimatske prilike, životinjske i biljne bolesti, najezda nametnika, okolišni incidenti i/ili mjere protiv unošenja u Uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Unije. Sve detaljne informacije o provedbi navedene podmjere 17.1. možete pogledati ovdje.

Napominjemo nove korisnike, odnosno one koji nemaju pristup, a time ni pristupne podatke Agronetu da Zahtjev za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu podnesu najkasnije 2 dana prije krajnjeg roka za podnošenje Zahtjeva za potporu za podmjeru 17.1., a sve kako bi na vrijeme tj. do 31. siječnja podnijeli Zahtjev za potporu za podmjeru 17.1.

Izvor: http://ruralnirazvoj.hr/podnosenje-zahtjeva-za-potporu-u-podmjeri-17-1-premije-za-osiguranje-usjeva-zivotinja-i-biljaka-do-31-sijecnja/

Back to top button