Novosti

Ministrica Žalac održala obećanje – lokalnim zajednicama osigurano dodatnih 45 milijuna kuna za projekte

Kroz programe Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za razvoj lokalnih zajednica osigurano 137.5 milijuna kuna u 2017. godini

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata kroz Program podrške regionalnom razvoju.

Ovaj Program namijenjen je jedinicama lokalne i područne samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13) razvrstani u: III. skupinu JLS-a, osim JLS-a s područja otoka; I. skupinu JPS-a (ukoliko je područje provedbe projekta III. skupina JLS-a) te II. skupinu JPS-a (ukoliko su područja provedbe projekta područja I., II. i III. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka,).

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu sufinancirati su: radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata javne namjene čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je Ministarstvo započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe. Ukupna vrijednost sufinanciranja Ministarstva, po podnositelju, može iznositi najviše 1.000.000,00 kuna s PDV-om, a najviši udjel u sufinanciranju pojedinog projekta može biti do 75% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje.

„Kao što smo i najavili, od danas je jedinicama lokalne samouprave iz III. skupine dostupno 45 milijuna kuna za poboljšanje životnih uvjeta u njihovim sredinama. Osluškujući „teren“ prepoznali smo potrebe naših slabije razvijenih lokalnih zajednica i osigurali im 137.5 milijuna kuna za razvojne projekte u 2017. godini“ – izjavila je ministrica Gabrijela Žalac

Program podrške regionalnom razvoju koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.

Zajedno s Programom održivog razvoja lokalne zajednice kojim je ove godine osigurano 73 milijuna kuna za jedinice lokalne samouprave razvrstane u I. i II. skupinu prema indeksu razvijenosti, Programom razvoja otoka za koji je osigurano 19.5 milijuna kuna, i s dodatnih 45 milijuna kuna iz Programa podrške regionalnom razvoju, lokalnim zajednicama na raspolaganju je gotovo tri puta više sredstava za projekte nego prijašnjih godina.

Poziv za iskaz interesa za Program podrške regionalnom razvoju za 2017. godinu kao i svu popratnu dokumentaciju možete preuzeti na poveznici: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/programi/program-podrske-regionalnom-razvoju/3537. 

 

IZVOR: https://razvoj.gov.hr/vijesti/ministrica-zalac-odrzala-obecanje-lokalnim-zajednicama-osigurano-dodatnih-45-milijuna-kuna-za-projekte/3539

 

Back to top button