Novosti

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JAVNIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 22.11.2016. do 20.2.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Područje: energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije

Sažetak:

Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.
U okviru ovog Poziva osigurano je 152.000.000,00 kuna iz EFRR-a, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnošću povećanja alokacije.
Najviši odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je kako slijedi:

  • najniži iznos 80.000,00 kuna (osamdesettisućakuna),
  • najviši iznos 10.000.000,00 kuna (desetmilijunakuna).

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijedloga za prvi privremeni poziv od 90 (devedeset) kalendarskih dana od dana objave, po isteku kojeg započinje postupak dodjele.
Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

  • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje su:
  • vlasnici zgrada koje su predmet projekta u kojima javne ustanove, osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, ili
  • osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja u zgradama koje su predmet projekta, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u vlasništvu te javne ustanove ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske;
  • javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja ako ispunjavaju kumulativno sljedeća dva uvjeta:
  • da su osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, i
    da su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske.

Dokumentacija:

PDP_4c1.3.zip

Učestala pitanja i odgovori:

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu ee@mgipu.hr, a na adresu obrazovanje.eu@fzoeu.hr mogu se postavljati pitanja vezana uz ostvarivanje partnerstva te pripremu dokumentacije.

Informativne radionice MGIPU:

Radionice su namijenjene isključivo potencijalnim prijaviteljima iz javnih ustanova ili jedinica lokalne (regionalne) samouprave (jedan predstavnik/zaposlenik po potencijalnom prijavitelju), a održavat će se u Velikoj dvorani Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulice Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb.

Prijave se vrše isključivo putem OBRASCA PRIJAVE. Lista sudionika radionice bit će objavljena na ovoj mrežnoj stranici najkasnije dva dana prije održavanja radionice.

Napominjemo da je zbog ograničenog kapaciteta dvorane ograničen i broj potencijalnih sudionika stoga sve zainteresirane pozivamo na što raniju prijavu.

Termini radionica:

30.11.2016. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
od 11:00 sati, Velika Dvorana
LISTA POLAZNIKA

07.12.2016. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
od 11:00 sati, Velika Dvorana
LISTA POLAZNIKA

14.12.2016. (srijeda) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
od 11:00 sati, Velika Dvorana
PRIJAVE U TIJEKU

21.12.2016. (petak) – Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
od 11:00 sati, Velika Dvorana
PRIJAVE U TIJEKU

IZVOR: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1309
Back to top button