Novosti

Ministarstvo turizma osiguralo strukovnim udrugama 2,8 milijuna kuna za provođenje programa i projekata

S ciljem podizanja konkurentnosti hrvatskog turizma kroz jačanje strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu Ministarstvo turizma je objavilo javni poziv namijenjen strukovnim udrugama za sufinanciranje projekata strukovnih udruga koje djeluju u turizmu i ugostiteljstvu. Ukupno dva milijuna i osamsto tisuća kuna iz programa bit će dostupno za projekte i programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu koji daju dodanu vrijednost članicama/članovima udruga i na taj način utječu na jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala i u konačnici turističkog proizvoda.

Bespovratne financijske potpore dodjeljivat će se tako za projekte koji promiču uvođenje inovativnosti, upravljanje destinacijom, održivi turizam, novi turistički proizvod te socijalni turizam i druge posebne oblike turizma.

Prijaviti projekte mogu strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva. Provođenje projekta u partnerstvu je prihvatljivo, a partneri unutar ovog javnog poziva mogu biti udruge čije područje djelovanja je tematski vezano za program/projekt odnosno ciljeve javnog natječaja. Iznos zatraženih sredstava može biti od pedeset tisuća kuna do tristo tisuća kuna po pojedinom projektu, a prijavitelj može tražiti najviše do 70 posto vrijednosti projekta. Prijavitelj na Javni natječaj može prijaviti najviše 2 (dva) programa/projekta.

Kod odabira projekata, u obzir će se uzimati usklađenost s jednim ili više tematskih ciljeva za korištenje EU fondova u financijskoj perspektivi 2014-2020, usklađenost s 5 temeljnih ciljeva strategije Europa 2020 te usklađenost s 3 vrste rasta definirane strategijom Europa 2020. Prednost u sufinanciranju će imati prijavitelji koji za pripremu i provedbu programa/projekta zapošljavaju najmanje jednu mladu nezaposlenu osobu odgovarajuće struke i/ili volonterskog iskustva u određenom području (do 30 godina), jasno definiraju plan rada novozaposlene osobe tijekom provedbe programa/projekta, koji za pripremu i provedbu programa/projekta zapošljavaju najmanje jednu nezaposlenu osobu s invaliditetom odgovarajuće struke i/ili volonterskog iskustva u određenom području, jasno definiraju plan rada novozaposlene osobe s invaliditetom tijekom provedbe programa/projekta i koji imaju jednog ili više partnera u provedbi programa/projekta.

Javni poziv je otvoren od danas do 11. svibnja 2016. godine, a više informacija o programu i potrebnoj dokumentaciji za kandidiranje projekata nalazi se na web stranicama Ministarstva turizma.

Izvor: http://www.mint.hr/default.aspx?id=32946

Back to top button