Novosti

Privremena obustava poziva “Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine”

Zbog velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga na poziv “Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine”, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao tijelo nadležno za poziv, odlučilo je na određeno vrijeme obustaviti zaprimanje projektnih prijedloga. Prema službenim informacijama Ministarstva, projektni prijedlozi neće se zaprimati u razdoblju od 9. ožujka 2016. godine u 24:00 sata do 9. svibnja 2016. godine u 12:00 sati. Temeljem navedenog, projektni prijedlozi zaprimljeni u ovom razdoblju, neće se zaprimati i vratit će se prijaviteljima. U slučaju da se u potpunosti iscrpi financijska omotnice poziva, koji je trebao biti otvoren do 31. prosinca 2018. godine za grupu aktivnosti A), odnosno do 30. lipnja 2020. godine za grupu aktivnosti B), potencijalni prijavitelji biti će naknadno obaviješteni.

Više o pozivu na: http://europski-fondovi.eu/content/priprema-i-provedba-integriranih-razv…

Izvor:http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1155

http://europski-fondovi.eu/vijesti/privremena-obustava-poziva-priprema-i-provedba-integriranih-razvojnih-programa-temeljenih-na

Back to top button