Novosti

POČINJE IZDAVANJE ODLUKA O PRIVREMENOJ RASPODJELI SREDSTAVA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U OKVIRU OPERACIJE 7.1.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je sa izdavanjem odluka o privremenoj raspodjeli sredstava za projekte iz operacije 7.1.1. ” Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”  iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Korisnici ove operacije su općine i gradovi do 10.000 stanovnika, a kojima se sufinancira do 100% ukupno prihvatljivih troškova – od 5.000 -70.000 Eura. Prihvatljiva ulaganja se odnose na izradu ili izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja općine ili grada, Strateškog razvojnog programa općine ili grada, Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora (poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, industrija, turizam, trgovina, promet, obrtništvo, građevinarstvo, informatika, energija).

Nakon provedenog natječaja i izvršenih kontrola, za sve zahtjeve za potporu koji su zadovoljili uvjete pravilnika i natječaja  – Agencija za plaćanja izdat će odluke o privremenoj raspodjeli sredstava, koje će u nekoliko sljedećih dana biti korisnicima dostupne na AGRONET-u. Nakon isteka žalbenog roka i postupaka koji ga prate, Agencija će izdati i konačne odluke o dodjeli sredstava.

http://www.apprrr.hr/pocinje-izdavanje-odluka-o-privremenoj-raspodjeli-sredstava-za-jedinice-lokalne-samouprave-u-okviru-operacije-711-1850.aspx

Back to top button