Novosti

Objavljeni pravilnici o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjera stavljanja na tržište te prerade proizvoda ribarstva i akvakulture

U „Narodnim novinama“ broj 107/2015 objavljena su dva pravilnika u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. i to:

– Pravilnik o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“

Predmet potpore su aktivnosti vezane uz stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem osnivanja organizacija proizvođača, udruženja ili međugranskih organizacija, pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja.
Ukupna financijska sredstva za provedbu ove mjere iznose 18 milijuna eura, od čega Europska unije sudjeluje sa 13,5 milijuna eura iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a preostalih 4,5 milijuna eura financira Republika Hrvatska iz državnog proračuna.


– Pravilnik o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ 

Predmet potpore su ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture, tj. ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture, skladišnih prostora te objekata za maloprodaju, ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila, ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada objekata za preradu proizvoda te ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor objekata za preradu proizvoda.
Ukupna financijska sredstva za provedbu ove mjere iznose 29,3 milijuna eura, od čega Europska unije sudjeluje sa 22 milijuna eura iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a preostalih 7,3 milijuna eura financira Republika Hrvatska iz državnog proračuna.

 

Sukladno članku 95. stavku 1. Uredbe (EU) br. 508/2014 o EFPR-u, intenzitet javne potpore u okviru ovih mjera iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova, ali se na posebne vrste operacija navedene u Prilogu I. te Uredbe primjenjuju dodatni postotni bodovi, tj. povećanja ili smanjenja ovisno o operaciji. Također, kod izračuna intenziteta javne potpore u obzir se uzima i Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 772/2014kojom je definirana primjena navedenih povećanja i smanjenja u slučajevima kada jedna operacija ispunjava više uvjeta iz Priloga I., tj. u slučaju više povećanja i/ili smanjenja intenziteta javne potpore u okviru jedne operacije.
 
Pravilnici će se provoditi putem javnog natječaja kojeg objavljuje Ministarstvo poljoprivrede, a istima će biti propisani rokovi i način dostave zahtjeva za potporu, dokumentacija koju je potrebno dostaviti i slično. Natječaji se objavljuju u „Narodnim novinama“, a bit će dostupni i na stranicama Ministarstava poljoprivrede – Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo), uz pripadajuće upute i vodič za korisnike.

 

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede
 

Back to top button