Novosti

Biogradska rivijera u projektu

Na izvanrednoj sjednici, Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice donijelo je odluku o izboru 22 destinacije koje će sudjelovati u pilot projektu PPS za posezonu 2014. godine. Pod PPS konceptom podrazumijeva se razvoj i promocija atraktivne i konkurentne destinacijske ponude s dodanom vrijednošću u razdoblju pred i posezone.

Destinacije s područja cijele Hrvatske iskazale su veliki interes za sudjelovanje u pilot projektu te ih se na javni poziv HTZ-a kandidiralo ukupno 39. U tijeku postupka kandidiranja uočeno je kako su odvojene kandidature podnijele destinacije koje pripadaju logičnim turističko-geografskim cjelinama i imaju kompatibilnu ponudu, koja bi objedinjena imala veću tržišnu snagu. Polazeći od navedenog, dio turističkih destinacija naknadno je izrazio spremnost na spajanje, odnosno objedinjavanje s drugim destinacijama, čime su u konačnici formirane 22 destinacije, od čega 14 na jadranskom i 8 na kontinentalnom području. Tako su se primjerice u jednu PPS destinaciju Biogradska rivijera-srce Jadrana spojila mjesta Biograd na Moru, Sveti Filip i Jakov, Pakoštane, Tkon i Pašman. Zadar čini jednu cijelinu sa Starigradom, Ninom i Zatonom.

Iako je inicijalno bilo previđeno da u pilot projektu sudjeluje 15 destinacija, Turističko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju sve 22 objedinjene kandidature (popis u prilogu). Posebno raduje veliki interes kontinentalnih destinacija za sudjelovanje u pilot projektu, upravo s ponudom koja obuhvaća glavne turističke proizvode planirane Strategijom razvoja turizma RH do 2020. S obzirom na ujednačene i kompatibilne ključne turističke proizvode, ponudu događanja, izleta, tematskih proizvoda i sportsko–rekreacijskih sadržaja, proširene destinacije udruživanjem će biti u mogućnosti tržištu ponuditi raznovrsniju, bogatiju, atraktivniju i konkurentniju ponudu, upravo u posezonskom razdoblju, kada je smanjena turistička potražnja.

„Veliki odaziv na sudjelovanje u pilot projektu PPS za posezonu 2014. potvrđuje kako je na destinacijama stvorena kritična masa svijesti i spremnosti subjekata javnog i privatnog sektora za razvoj ponude u razdoblju pred i posezone, razvoj složenih turističkih proizvoda destinacije i specifičnih tematskih proizvoda s većom dodanom vrijednošću koji mogu pridonijeti povećanju turističke potrošnje, a time i produženju sezone, odnosno smanjenju sezonalnosti“, naglašava ministar turizma Darko Lorencin.

Kako bi se osigurala uspješna tržišna komunikacija koja može pridonijeti boljoj vidljivosti i vrijednosnoj percepciji turista o Hrvatskoj kao destinaciji koja ima atraktivnu PPS ponudu, uvesti će se sustav PPS oznaka i certificiranja, kojim će biti obuhvaćeni subjekti javnog i privatnog turističkog sektora. Implementacija sustava oznaka pružit će neposrednu korist i nositeljima oznaka (destinacije i gospodarski subjekti), budući da će im osigurati veću vidljivost/prepoznatljivost i lakše pozicioniranje na tržištu kroz dodjelu PPS oznake, neograničeno korištenje iste u svim marketinškim aktivnostima, članstvo u destinacijskom i nacionalnom PPS klubu, isticanje nositelja oznaka na posebnoj PPS pod stranici internetskog portala HTZ-a (s intenzivnijim razvojem PPS ponude, u narednim godinama planira se formiranje zasebne PPS internetske stranice HTZ-a), kao i promociju kroz komunikacijske kampanje koje će provoditi Hrvatska turistička zajednica.

Vezano uz navedeno, HTZ provodi aktivnosti odabira logotipa i komercijalnog imena s ciljem brendiranja PPS ponude i destinacija, dok se istovremeno pristupilo i izradi PPS internetskih pod stranica.

Već u ponedjeljak, u HTZ-u biti će održan prvi operativni radni sastanak s odabranim destinacijama, s ciljem što bržeg i uspješnijeg provođenja pilot projekta. Posebni naglasak stavljen je na utvrđivanje rokova i obveza odabranih destinacija, vezano uz osnivanje destinacijskih PPS klubova i dostavu svih potrebnih sadržaja za komunikacijsku/marketinšku kampanju.

HTZ osmišljava spomenutu kampanju s temeljnim ciljem jačanja svjesnosti o brendu, tj. razvoja svijesti o HTZ-u s atraktivnom ponudom i tijekom razdoblja pred i posezone, kao i s ciljem upoznavanja poslovnih partnera i potencijalnih gostiju s destinacijama koje u pred i posezoni turistima nude autentične i zanimljive proizvode/sadržaje i iskustva. Za navedenu kampanju, koja će obuhvatiti organiziranje posebnih prezentacija nositelja PPS oznaka za tour operatore i turističke agencije, organiziranje posebnih studijskih putovanja za novinare i agente na PPS destinacije, organiziranje posebne PPS komunikacijske kampanje (PR, offline i online marketing), ostale marketinške/tržišne PPS aktivnosti HTZ-a (sajmovi i dr.) Turističko vijeće već je ranije odobrilo 4,8 milijuna kn.

Iskustva stečena kroz ovaj pilot projekt poslužiti će kao vrlo kvalitetna polazišna točka za planiranje pravovremene i cjelovite  PPS komunikacijske kampanje u 2015. godini.
Popis odabranih destinacija. 

Izvor: Ministarstvo turizma

Back to top button