Novosti

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU PRIJEDLOGA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju u postupku je izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Postupak je započeo 28. listopada 2013. godine donošenjem Odluke ministra poljoprivrede o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
 
Strateška procjena utjecaja na okoliš ima propisan sadržaj u Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 64/08). Pored propisanog sadržaja, zatražene su sugestije nadležnih ministarstava i svih županija o dodatnom sadržaju kao i o razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u Strateškoj studiji. Nakon pribavljenih mišljenja svih relevantnih tijela, ista su dostavljena ovlaštenom izrađivaču Strateške studije.
 
Izrađena Studija prihvaćena je, kao cjelovita i stručno utemeljena, na drugoj sjednici Povjerenstva  za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., održanoj 3. lipnja 2014. godine.
 
Sukladno mišljenju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Programa, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Odluku o upućivanju nacrta prijedloga Programa i Strateške studije na javnu raspravu.
 
Javna rasprava (uključujući javni uvid i javno izlaganje) nacrta prijedloga Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i Strateške studije, održat će se od 13. lipnja do 12. srpnja 2014. godine. Tijekom trajanja javnog uvida i javne rasprave, javnosti će u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, radnim danom od 10:00 do 13:00 sati, biti omogućen javni uvid u Stratešku studiju i nacrt prijedloga Programa.
 
Nacrt prijedloga Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i Strateške procjene utjecaja na okoliš Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
 
Dostupni su javnosti na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede.
 
Također, javno izlaganje održat će se dana 18. lipnja 2014. godine u Ministarstvu poljoprivrede, I. kat, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagrebs početkom u 10:00 sati. Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici Ministarstva poljoprivrede, predstavnici izrađivača Strateške studije te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

Back to top button