Novosti

Gradit će se viteški tematski park u Vrani vrijedan 2,5 milijuna kuna

Općina Pakoštane i Općina Domaljevac, sjedište Županije posavske u susjednoj BiH, kao partnerske općine aplicirale su projekt “Revitalizacija kulturno-povijesne baštine Posavine i Dalmacije”. Ovaj međunarodni projekt se u okviru programa prekogranične suradnje financira iz fondova Europske unije.

– Projekt je vrijedan 680.000 eura. Pedviđena je izgradnja etno naselja u općini Domaljevac i izgradnja viteškog tematskog parka u Vrani, rekao je mladi magistar arheologije i povijesti Marko Meštrov, voditelj projekta i ravnatelj Agencije Han.

Općine Domaljevac i Pakoštane, unatoč značajnoj zemljopisnoj udaljenosti (granični prijelaz Bosanski Šamac između Hrvatske i BiH u Posavini – središte hrvatske obale Jadrana), uspostavile su još 2010. godine partnerstvo u izradi i kandidiranju projekata koji se financiraju iz Europskih fondova.

– Izgradnja viteškog tematskog parka u Vrani između Maškovića hana, mitskog grada Vrane, sjedišta templara i ivanovaca te špilje Pećina, je nastavak projekta povijesno-scenskog spektakla Dani vitezova vranskih koji imaju veliku ulogu u turističkoj promociji Općine Pakoštane i zaobalnog dijela Zadarske županije, govori Meštrov.

Projekt koji je vrijedan oko 2,5 milijuna kuna je svojevrsna produžena ruka ljetnog spektakla, bitke između kršćanskih vojnika i osmanlijskih osvajača koja se održava podno Maškovića hana te morske bitke uz Pakoštane u sklopu Dana vitezova vranskih.

– U funkciji viteškog tematskog parka u Vrani su projekt turskog konačišta u obnovi vrijednog 2,5 milijuna eura, hana Jusufa Maškovića koji će nakon 350 godina od početka gradnje do idućeg ljeta biti priveden svojoj prvotnoj namjeni, podsjeća “pakoški maher za uzimanje eura iz fondova EU”.

Izvor:Zadarski list

Back to top button