Novosti

U rujnu drugi natječaj za LAG-ove

Nakon uspješno završenog  prvog natječaja, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisat će drugi natječaj za IPARD mjeru 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ u razdoblju od 16. rujna  do 18. listopada 2013. godine.

Radi bolje pripremljenosti LAG-ova, Ministarstvo poljoprivrede će od 08.- 10. rujna 2013.godine u Biogradu n/m organizirati radionicu  za LAG-ove koji se nisu prijavili (ili nisu prošli na prvom natječaju) te za lokalna partnerstva koja imaju za cilj uspostavu LAG-a. Navedena radionica bit će sufinancirana sredstvima iz IPARD mjere 501 (Tehnička pomoć).

Podsjećamo, mjera 202 bazira se na LEADER pristupu, mehanizmu provedbe politike ruralnog razvoja Europske unije, koji se temelji na realizaciji lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju lokalne akcijske grupe (LAG) po principu „odozdo prema gore“. LAG je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom  izrade i provedbe  lokalne razvojne strategije tog područja. LAG predstavlja ruralno područje s više od 5.000 a manje od 150.000 stanovnika te obuhvaća jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje te stanovnike jednog ili više naselja, unutar dvije ili više jedinica lokalne samouprave. Pravni oblik LAG-a je udruga registrirana sukladno Zakonu o udrugama (NN 88/01 i 11/02) a trenutačno je u Registru udruga evidentirano 54 LAG-a.

Lokalnim akcijskim grupama kao korisnicima IPARD mjere 202  Europska unija sufinancira izradu studija za područje LAG-a, usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a, izradu promidžbenih materijala, organizaciju promotivno-promidžbenih događaja, radionica, seminara i studijskih putovanja za članove i stanovnike LAG-a, plaće za zaposlenike LAG-a, najam ureda i režijske troškove ureda LAG-a te uredsku i računalnu opremu. Za navedene troškove LAG-ovima se može odobriti maksimalni iznos od 450 000 kuna godišnje.

Back to top button