Novosti

Održana prva sjednica Vijeća za praćenje i unapređenje stanja u vinogradarstvu i vinarstvu

Vijeće za praćenje i unapređenje stanja u vinogradarstvu i vinarstvu održalo je danas prvu sjednicu na kojoj se raspravljalo u aktualnoj problematici u sektoru. Ministar Tihomir Jakovina izvijestio je članove Vijeća o svim aktivnostima koje je Ministarstvo poduzelo prema Europskoj Komisiji, a vezano za zaštitu vina te druga otvorena pitanja iz područja vinarstva i vinogradarstva.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede prezentirali su članovima Vijeća Nacionalni program za vino u razdoblju od 2014. do 2018. godine, kojim su detaljno razrađene predložene mjere putem kojih će se nakon ulazaka u EU moći koristiti vinska omotnica u iznosu od 11,8 milijuna eura godišnje.

„Nacionalnim programom predviđaju se tri mjere preko kojih će vinari i vinogradari moći koristiti sredstva iz vinske omotnice. Radi se o mjeri promidžbe na trećim tržištima, mjere investicija i marketinga vina, te mjera potpore za restrukturiranje i zamjenu vinograda“, objasnio je ministar Tihomir Jakovina.  Dodao je kako je Nacionalni program usuglašen sa Europskom Komisijom te bi se uskoro trebao uputiti prema Vladi RH. „Na vinarima i vinogradarima je da nakon usvajanja programa pripreme dobre projekte te iskoriste mogućnosti koje im se dodatno nude“, dodao je Jakovina.

Ministarstvo poljoprivrede u Vijeće za praćenje i unapređenje stanja u vinogradarstvu imenovalo je svojih pet predstavnika (na čelu sa ministrom Jakovinom). Vijeće čine i dva predstavnika Hrvatske gospodarske komore, te po jedan članovi Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, Agronomskog fakulteta, Agrokor vina, Vinistre, Udruge dalmatinskih vinara, Đakovačkih vina, Udruge Graševina, Udruge vinara Plešivica te Vinari Pelješca.

Back to top button