Novosti

Udruga “MI” iz Splita u suradnji s LAG “Laurom” organizira dvije tematske radionice

Pozivamo Vas na dvije tematske radionice „Odnosi s medijima za organizacije civilnog društva“ i „Uvod u društveno poduzetništvo“ koje će se održati 29. svibnja 2013., u prostorijama Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 5. u Biogradu na Moru.
1. Tematska radionica: „Odnosi s medijima za OCD“ održati će se u vremenu od
9:00 do 12:30
Radionica je namijenjena osobama koje su u udrugama zadužene za komunikaciju s
medijima ili u skorije vrijeme namjeravaju provoditi medijske aktivnosti (konferenciju za medije, kampanju …).
• Odnosi s javnošću
Teme:
• Načini komunikacije s medijima – objava za medije, konferencija za novinare, događaji, izjave
• Komunikacija s novinarima
• Praktični dio.
2. Tematska radionica „Uvod u društveno poduzetništvo“ održati će se u vremenu od
13:30 do 17:00
Sadržaj radionice usmjeren je na pružanje osnovnih znanja o konceptu inovativnog i kreativnog poduzetničkog modela rješavanja društvenih i ekoloških pitanja te uključuje sljedeće teme
• Društveno/socijalno poduzetništvo? :
• Ključna načela…
• Pravni oblici djelovanja…
• EMES kriteriji…
• Primjeri.
Sudjelovanje na radionicama za predstavnike organizacija civilnoga društva, neformalne inicijative, jedinice lokalne/ regionalne samouprave, javne institucije, obrazovne institucije, LAG-ove je bez naknade, ali je broj sudionika ograničen,
Podaci za prijavu:
uz obaveznu prijavu putem e-maila:dana@udruga-mi.hr ili putem telefona: 021/329135 zaključno do petka, 24. svibnja 2013.
Ime i prezime
Organizacija:
Kontakt: (mail, mobitel)
Dosadašnja iskustva u temama:
Želim sudjelovati na:
a) tematskoj radionici „Odnosi s medijima za OCD“
b) tematskoj radionici „Uvod u društveno poduzetništvo“
c) na obje radionice
Srdačan pozdrav
Udruga „ MI“- Split

Back to top button