Novosti

ZADRA i MRRFEU objavljuju Poziv za iskaz interesa za 2013. za potprogram PLPNPP

Regionalna razvojna agencija Zadarske županije – ZADRA d.o.o. i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuju POZIV ZA ISKAZ INTERESA za 2013. godinu za Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije Potprogram „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima“.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije. Program je osmišljen kao potpora razvojnim projektima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su prihvatljivi za prijavu na natječaje u okviru operativnih programa, koji se već provode ili je njihova provedba planirana, a financiraju se iz fondova Europske unije (za sada kroz IPA program, a uskoro iz strukturnih fondova Europske unije).

 

Program pridonosi ostvarenju strateških ciljeva utvrđenih Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2013. kroz pomoć u pripremi regionalnih razvojnih projekata, lokalnih projekata na potpomognutim područjima, sufinanciranju provedbe projekta financiranih iz fondova Europske unije te pripremi nacionalnih strateških projekata te jačanju ljudskih kapaciteta na lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) razini za učinkovitu pripremu i korištenje EU fondova.

 

Potprogramom „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima“ nastoji se pridonijeti bržem društveno-gospodarskom razvoju najslabije razvijenih područja Republike Hrvatske.

 

Svrha i predmet poziva:

Svrha javnog poziva je prikupljanje lokalnih razvojnih projekata s područja jedinica lokalne samouprave sa statusom I. i II skupine prema indeksu razvijenosti (potpomognuta područja) za sufinanciranje pripreme i izrade projektne dokumentacije i stvaranja zalihe projekata za lokalne razvojne projekte utemeljene na strateškim razvojnim dokumentima, a prihvatljive za financiranje iz budućih EU fondova odnosno budućih natječaja u okviru planiranih operativnih programa iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije.

 

Prihvatljiva područja:

Prihvatljivi projektni prijedlozi lokalnih razvojnih projekata koji obuhvaćaju ulaganja u infrastrukturu iz područja razvoja javne poslovne,  turističke i kulturne infrastrukture, energetske učinkovitosti, zaštite okoliša i očuvanja zaštićenih područja, a koji doprinose ostvarenju sljedećih tematskih ciljeva EU za razdoblje 2014. -2020.

 

Osnovni preduvjeti prihvatljivosti projektnog prijedloga:

usklađenost s propisanom važećom prostorno – planskom dokumentacijom područja na kojem se traži sufinanciranje

da su za projekt u cijelosti riješeni imovinsko-pravni odnosi

 

Prihvatljivi prijavitelji:

Ø  jedinice lokalne samouprave sa statusom I. i II. skupine prema indeksu razvijenosti, pojedinačno ili više njih zajedno;

Ø  javno pravna tijela u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave sa statusom I. i II. skupine prema indeksu razvijenosti, koja imaju svoja sjedišta na i izvan područja jedinica lokalne samouprave sa statusom I. i II. skupine prema indeksu razvijenosti, a svoje aktivnosti provode na tom području,  pojedinačno ili više njih zajedno;

 

Prijavitelji mogu prijaviti projektne prijedloge samostalno ili s partnerskim institucijama koje također moraju zadovoljiti iste kriterije prihvatljivosti kao i prijavitelji.

 

Smjenice i potrebna dokumentacija: http://www.zadra.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=615&Itemid=&Itemid=525

Back to top button